Bærekraft

I Frigg Kantine prioriterer vi bærekraft med kortreiste råvarer, null matsvinn og energieffektive løsninger. 

Vi reduserer avtrykket på miljøet samtidig som vi skaper gode matopplevelser for kundene.

Ansvarlig og kortreist

Frigg kantine forplikter seg sterkt til bærekraftighet ved å integrere ulike tiltak som gjør en positiv forskjell for både miljøet og samfunnet. Med fokus på ansvarlig matproduksjon, tilbyr kantinen en variert meny som hovedsakelig består av kortreiste råvarer. Dette bidrar ikke bare til å redusere karbonavtrykket knyttet til transport, men støtter også lokale produsenter og fremmer sunnere valg for kundene.

Resirkulering er en nøkkelpraksis hos Frigg Kantine. Vi implementerer effektive resirkulerings- og avfallshåndteringssystemer for å minimere mengden avfall som havner på deponi.

Slik reduserer vi matsvinn:

Vårt matsvinnkonsept «Godt Nok» er designet for å redusere mengden matsvinn ved å tilby våre kunder en mulighet til å kjøpe gårdsdagens baguetter til halv pris.

Målet med «Godt Nok» er å bekjempe det stadig økende problemet med matsvinn.

Ved å tilby kundene 50% rabatt på gårdsdagens baguetter, oppfordrer Frigg Kantine til ansvarlig forbruk og gir samtidig kundene et økonomisk intensiv til å velge et mer bærekraftig alternativ. Det er et vinn-vinn konsept hvor både kantine og kunde drar nytte av redusert matsvinn.

Bærekraftig emballasje

Frigg Kantine tar også bærekraftig emballasje på alvor. Vi velger miljøvennlige alternativer, som biologisk nedbrytbare materialer eller resirkulerbar emballasje, for å redusere avfall og negativ påvirkning på naturen. Dette viser vårt pågående engasjement for å skape en helhetlig bærekraftig opplevelse for kundene ved å ta ansvar for hele matleveranseprosessen.

Bevissthet

Gjennom å kombinere disse tiltakene tilbyr Frigg Kantine ikke bare et bredt spekter av velsmakende og dagsferske retter til sine kunder, men skaper også en bevissthet rundt bærekraftige valg.

På denne måten blir kantinen ikke bare et sted for mat, men også en arena for læring og inspirasjon når det gjelder hvordan man kan leve mer ansvarlig og miljøvennlig.