Spar penger

Å velge Frigg kantine som din kantineløsning betyr smart kostnadsstyring

Lavere driftskostnader, effektiv ressursbruk og skreddersydde menyalternativer sikrer tilfredshet samtidig som du sparer penger.

Optimaliserte driftkostnader

Å ta beslutningen om å velge kantineløsning fra Frigg kantine kan føre til en rekke økonomiske fordeler for bedriften din.

Først og fremst har Frigg kantine erfaring med å optimalisere driftskostnader. Dette inkluderer alt fra innkjøp av råvarer til effektiv produksjon. 

Ved å dra nytte av vår kompetanse, kan du forvente reduserte kostnader knyttet til matvarer, administrasjon og lønn. Dette resulterer i en sunn økonomisk balanse. Vi tar oss av kantinen, du henter deg bare ut mat.

Bærekraftig ressursbruk

Videre fokuserer Frigg kantine på bærekraftig ressursbruk. Dette oversettes i mindre matsvinn og optimal utnyttelse av ingredienser.
Redusert matsvinn betyr ikke bare økonomiske besparelser, men også en mer ansvarlig tilnærming til miljøet.


Dette kan igjen forbedre bedriftens omdømme og tiltrekke seg miljøbevisste kunder og ansatte.

Skreddersydde menyalternativer

En annen økonomisk fordel er skreddersydde menyalternativer. Frigg kantine kan tilpasse menyen etter deres preferanser og behov.
Dette fører til mer fornøyde ansatte, som igjen kan øke produktiviteten og trivselen på arbeidsplassen.


Når ansatte finner maten tiltalende og av høy kvalitet, er det mindre sannsynlig at de vil velge alternative spisesteder eller å handle på nærbutikken, noe som kan føre til besparelser på lang sikt.

Betydelige økonomiske fordeler

Til slutt, ved å outsource kantinedriften til Frigg kantine, kan du også redusere behovet for å investere i interne ressurser og infrastruktur knyttet til matservering. Dette kan inkludere utstyr og administrative kostnader. Resultatet er en mer effektiv og kostnadseffektiv tilnærming til matservering, som gir bedriften din muligheten til å fokusere ressursene på kjernevirksomheten.

Samlet sett kan valget av kantineløsning fra Frigg kantine gi bedriften din betydelige økonomiske fordeler gjennom reduserte driftskostnader, bærekraftig ressursbruk, tilpassede menyalternativer og unngåelse av interne investeringer. Dette gjør det til en klok økonomisk beslutning med positive ringvirkninger for både ansatte, elever, kunder og selskapet eller skolen som helhet.